Dr. Alex Klein

Hét begrijpelijke antwoord op al uw bedrijfskundige vragen!

header column

Mijn hart bloedt, mijn ogen tranen en mijn hoofd doet zeer, maar het beeld wordt steeds duidelijker: de mondiale verschillen tussen leefbaar en onleefbaar worden steeds groter en daarmee de kans op oorlog ook. Binnen tien jaar vervallen we in een strijd die we dan de derde wereldoorlog noemen, maar achteraf zullen we beseffen dat het ‘ slechts’ de kleine oorlog betrof; de grote staat ons binnen 100 jaar te wachten. Ook Stephen Hawking geeft in een open brief aan de Guardian aan dat we juist nu moeten strijden tegen ongelijkheid in de wereld, omdat we de aarde wel kunnen vernietigen, maar niet kunnen verlaten.

De wereld verandert namelijk in een rap tempo, maar de aarde kan onze leefstijl niet aan. World Overshoot Day lag in 2016 al op 8 augustus, de mensheid eet nu echt ook haar zaaigoed op en dus worden mondiaal de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. Eigenlijk betreft het de verschillen tussen leefbaar en niet-leefbaar, waardoor die armoede en rijkdom ontstaan.

L3 migratie
Bij migratie denken we nu vooral aan oorlogsgebieden, maar bezie het een abstractieniveau hoger: daar waar de Leefbaarheid, het Leven of de Levensverwachting laag is (L3), daar wil je vandaan. Dus inderdaad is de leefbaarheid in Syrië op dit moment te laag en ligt ook de levensverwachting van je kinderen er te laag, dus ga je op zoek naar betere oorden. Door de bron van migratie te leggen op het niveau van L3, zal in de nabije toekomst ook onbewoonbaar land door milieuveranderingen een bron van migratie zijn. Het smelten van de poolkappen, het stijgen van de zeespiegel, de overstromingen dientengevolge, de verzilting van landbouwgrond, de Nina/Nino stormen en overige klimaatverstoringen zijn allemaal redenen voor toekomstige migratie(s).

P3 reactie
Zij die de rijkdom hebben, willen die niet kwijt; zij die de rijkdom niet hebben, willen het wel vergaren. De reactie van de bevolking in de leefbare wereld zal niet verwelkomend zijn, maar juist tegenovergesteld: Populistisch, Patriottisch en Protectionistisch (P3). De ‘verdomming’ van de bevolking staat toe dat het gesprek gaat over de normen en waarden van de eigen burgers van het eigen land. Onze gewoonten, onze religie, ons bestaan zou in gedrang zijn. Ultrarechts geluid, dat vooral niet neonazistisch mag heten.

In de aankomende maanden gaat ongeveer de helft van Europa naar de stembus en na de verrassingen van Brexit en Trump en de keuze van Italië tegen premier Renzi. In Frankrijk zal Front National verder opbloeien, in Duitsland Alternatieve für Deutschland, in Oostenrijk het FPÖ, in Hongarije… en ga zo maar door. De bevolking van de leefbare gebieden zal stemmen tégen de komst van bevolking uit onleefbare gebieden, niet beseffende dat dit echter een niet te stoppen fenomeen is.

V3 voorspellingen
Meer en meer worden de grenzen verhoogd, waarmee de ‘onleefbaren’ gestopt moeten worden. Honderdduizenden behoeftigen voor een hek, prikkeldraad met daarachter zwaar bewapende militairen met mitrailleurs, honden en zelfs tanks. Dit is geen voorspelling, dit is al de harde realiteit.
De druk aan de onleefbare kant van het hek zal zo groot worden, dat die landen dit niet meer kunnen dragen. Er zullen doorbraken plaatsvinden, waarbij enkele militairen hun machinepistolen leegschieten op onschuldige burgers (voorspelling 1).
De grenzen zullen daarna nog hoger en nog heftiger worden opgetuigd om de onleefbaren tegen te houden, de druk aan de andere kant zal toenemend onleefbaar worden, waardoor de regering van dat betreffende land internationale afspraken zal breken om toe te geven aan deze druk, waardoor internationale schermutselingen (‘hotspots’) zullen ontstaan (voorspelling 2).
De groep optrekkende onleefbaren komt steeds dichter bij de leefbaren, waardoor de daden steeds grootser zullen worden. Uiteindelijk zal dit binnen tien jaar kunnen leiden tot een oorlog tussen leefbaren en onleefbaren, tussen landen met leefbaarheid en zonder leefbaarheid, tussen onderlinge Europese landen dus (voorspelling 3).

De kleine en de grote oorlog
Hoe heftig deze oorlog op de korte termijn ook moge zijn, ze zal in het niet vallen bij de grote oorlog, die het leven op aarde grotendeels zal decimeren. De klimaatveranderingen zijn nauwelijks nog te stoppen, waardoor meer en meer regio’s ter wereld onleefbaar worden. De migratiegolven die gaan plaatsvinden doordat de zeespiegel met meters stijgt, zal ook druk geven. De migratiegolven die gaan ontstaan omdat landbouwregio’s leeglopen door wegvallende productiviteit door klimaatcatastrofes zal druk geven op andere regio’s. L3 migratie gepareerd door louter meer P3 reacties… een opgaande agressiviteits- en dus neergaande moraliteitsspiraal. Ik ben bang dat we binnen honderd jaar op dat punt zijn aangekomen.

Hoe kunt u aan uw kinderen en kleinkinderen uitleggen dat u leefde in een wereld van rijkdom en weelde, waarbij echter uw levensstijl bijdroeg aan de veranderingen in het klimaat? Hoe kunt u straks verklaren dat u heeft gekozen om louter uw eigen belangen te behartigen en zo kortzichtig heeft geleefd dat de wereld uiteindelijk steeds onleefbaarder werd? Kunt u het uitleggen?

Er is een oplossing, maar misschien zijn we daar al te laat mee: onleefbaar land moet leefbaar worden. In ieder geval mag leefbaar land niet onleefbaar worden. Maar het klimaat en het milieu worden neergeslagen door het populisme en protectionisme, kijk maar om u heen. In China gaan de kolencentrales weer aan om meer energie te leveren, Amerikaanse president-elect Trump beloofde om de klimaatverdragen terug te draaien omwille van nationale groei, de plastic soep in de zeeën doodt alleen maar meer leven, CO2 waarden nemen alleen maar toe, de opwarming van de aarde stijgt sneller dan verwacht…

Beschouw de aanstaande verkiezingen in Europa vanuit dit oogpunt en weet waar we vandaan komen. Eén van mijn favoriete quotes is: ‘Als je niet nadenkt over de toekomst, dan héb je geen toekomst!’

Weet waar we vandaan komen en waar we klaarblijkelijk naar toe gaan.
In de woorden van Stephen Hawking: “We can’t go on ignoring inequality, because we have the means to destroy our world but not to escape it!”

Erik Oortwijn zegt

Erik Oortwijn zegt:

Ook je laatste artikel heb ik weer met grote belangstelling gelezen.
Mijn grote complimenten voor hoe je immer in staat bent om complexe problemen uiterst eenvoudig te vertalen.
De oplossingen zijn steeds simpel, zeer begrijpelijk maar o zo raak en effectief.
De superquote is er een om op een bordje te schilderen en op elk kantoor te hangen.

Roger van Dijk reageert op de gepubliceerde artikelen:

Dank je Alex. Jouw artikelen helpen me telkens weer of een momentje te pakken om te kijken of ik de juiste weg in ben geslagen of dat ik een beetje bij moet sturen. De vertaling naar mijn organisatie is dan al snel gemaakt. Elke keer worden we een stukje beter. Top!

Bestuurs Academie ‘Grip op processen’

(april - juni 2019)

Dr. Alex Klein is naast een deskundig ook nog eens een inspirerend docent. Hij luistert ontzettend goed en is in staat om alle inbreng, die hij overigens moeiteloos uit de klas weet te trekken, te koppelen aan de lesstof. Hij geeft actief les, na de lunch altijd opdrachten in syndicaten waardoor je lekker actief betrokken wordt bij de lesstof.

Het waren erg leuke en interactieve dagen waarin de te behandelen stof op een leuke en begrijpbare en toepasbare wijze werden toegelicht. Het uitlichten van de highlights was zeer effectief.

NCOI Bedrijfseconomische aspecten

(maart - april 2019)

Halleluja!

Klik op een boek voor meer informatie en bestellen.

boek marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessenboek vroom vroom and beeboek de basis van bedrijfskundig financieel managementboek starterskompasboek stervansuccesboek voorkom een financiele ramp