Dr. Alex Klein

Hét begrijpelijke antwoord op al uw bedrijfskundige vragen!

header column

Ieder blokje dat valt, gooit het volgende blokje omver. En die weer het volgende en het volgende tot het laatste blokje ook omvalt. Dat is het uiteindelijke doel, dat het laatste blokje omvalt. Maar als één van de blokjes verkeerd valt of niet valt, dan wordt het uiteindelijke doel niet bereikt.

Ik omschrijf strategie als ‘de stappen die je moet nemen om te komen waar je komen wilt’. Of ‘de acties die je moet uitvoeren om het uiteindelijke doel te bereiken’. Maar het uiteindelijke doel kun je niet bereiken door alleen het laatste blokje omver te gooien, het gaat juist over de blokjes die daaraan vooraf gaan.

Hogere omzet?
Stel het einddoel voor 2017 is een hogere omzet. Dat is uw laatst omvallende blokje in het dominospel, maar welke stenen moeten eerst omvallen om dit doel te bereiken? Uit mijn NOVOR-onderzoek* komt naar voren dat het verbeteren van de verkoopresultaten het voorstaande blokje is. Om dat te bereiken moet de kwaliteit van verkoop toenemen en om dát steentje te laten omvallen is een hogere focus op klanten nodig. Maar dan moet er wel klantinformatie zijn om op te sturen.

20170205 Afbeelding1

Is er echter geen, te weinig of verkeerde klantinformatie aanwezig, dan zal er geen juiste klantfocus zijn. Het eerste blokje valt scheef, het tweede nog schever. De kwaliteit van verkoop is niet wat het moet zijn om de benodigde verkoopresultaten te bereiken dus valt het laatste dominosteentje (hogere omzet in 2017) niet om. Zie hier de (verkoop-)strategie domino! Beter klantinzicht leidt tot een verbetering van (verkoop-)personeel en dito cultuur, leidt tot betere (verkoop-)procesuitvoering, leidt tot betere operationele resultaten en leidt uiteindelijk tot de gewenste financiële resultaten.

Leiderschapsdomino
Stel u wilt een hogere productiviteit bereiken (operationeel resultaat), dan blijkt uit mijn onderzoek dat het verlagen van het aantal fouten dat wordt gemaakt (procesuitvoering) daar significant aan bijdraagt. Als u wilt dat er minder fouten worden gemaakt, dan moet de focus van de medewerkers op klant en klanttevredenheid gericht zijn. Uit NOVOR komt eveneens naar voren dat bovengemiddeld betrokken en gemotiveerd personeel ook een sterk causale verband heeft met het lager aantal fouten dat wordt gemaakt (personeel & cultuur). En met name die laatste wordt weer bereikt wanneer de normen en waarden binnen uw organisatie duidelijk zijn voor iedereen die er werkt (persoonlijk leiderschap).

Het voordeel van deze strategie domino is dat er concreet meetbare en afgebakende doelen uitkomen. Het duiden van de normen en waarden (doelstelling voor kwartaal 1 2017) leidt tot een grotere focus op klant en klanttevredenheid (doelstelling kwartaal 2 2017). Het vasthouden van deze focus leidt tot het maken van minder fouten (kwartaal 3 2017) en dat zou moeten resulteren in een hogere productiviteit (laatste kwartaal van dit jaar). Duidelijke doelen, die behaald moeten worden om het volgende doel te kunnen bewerkstelligen. En als de deeldoelen niet of niet voldoende worden bereikt, dan is het ook niet zo vreemd dat het einddoel ook niet (voldoende) bereikt wordt.

Integraliteit
Een tweede voordeel van strategie domino is dat u in staat bent om deelstrategieën te benoemen. Een HRM-strategie domino, een marketingstrategie domino, een productiestrategie domino of zoals beschreven een verkoopstrategie domino. Het kwantificeren van de te bereiken doelen wordt een stuk gemakkelijker en concreter, waardoor ook slecht meetbare afdelingen (als bijvoorbeeld HRM en marketing) beter aanspreekbaar zijn om niet bereikte doelen.

Een laatste voordeel van strategie domino is het koppelen van de verschillende afdelingen aan elkaar. Het gaat niet over de doelen van marketing als afdeling, het gaat over het bereiken van de uiteindelijke financiële doelen van het bereik. En via welke stappen gaat het marketingplan daaraan bijdragen? Welke stappen moeten genomen worden om de winstdoelstelling van het bedrijf te bereiken middels de plannen van HRM? Welke domino stenen moeten omgegooid worden om het laatste steentje (verhogen liquiditeit) te bereiken vanuit de processen van productie?

In de aankomende maanden zal ik artikelen schrijven voor verscheidene vakbladen om de domino strategie verder te duiden. Wilt u op de hoogte blijven van deze artikelen? Volg me dan via LinkedIn (https://nl.linkedin.com/in/dr-alex-klein-95b9522b) zodat u zeker weet dat u niets mist.

Strategie Domino: het meest zinvolle spel op de bedrijfsvloer!

* NOVOR: Nationaal Onderzoek ter Verbetering van Organisatie Resultaten

Erik Oortwijn zegt

Erik Oortwijn zegt:

Ook je laatste artikel heb ik weer met grote belangstelling gelezen.
Mijn grote complimenten voor hoe je immer in staat bent om complexe problemen uiterst eenvoudig te vertalen.
De oplossingen zijn steeds simpel, zeer begrijpelijk maar o zo raak en effectief.
De superquote is er een om op een bordje te schilderen en op elk kantoor te hangen.

Roger van Dijk reageert op de gepubliceerde artikelen:

Dank je Alex. Jouw artikelen helpen me telkens weer of een momentje te pakken om te kijken of ik de juiste weg in ben geslagen of dat ik een beetje bij moet sturen. De vertaling naar mijn organisatie is dan al snel gemaakt. Elke keer worden we een stukje beter. Top!

Bestuurs Academie ‘Grip op processen’

(april - juni 2019)

Dr. Alex Klein is naast een deskundig ook nog eens een inspirerend docent. Hij luistert ontzettend goed en is in staat om alle inbreng, die hij overigens moeiteloos uit de klas weet te trekken, te koppelen aan de lesstof. Hij geeft actief les, na de lunch altijd opdrachten in syndicaten waardoor je lekker actief betrokken wordt bij de lesstof.

Het waren erg leuke en interactieve dagen waarin de te behandelen stof op een leuke en begrijpbare en toepasbare wijze werden toegelicht. Het uitlichten van de highlights was zeer effectief.

NCOI Bedrijfseconomische aspecten

(maart - april 2019)

Halleluja!

Klik op een boek voor meer informatie en bestellen.

boek marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessenboek vroom vroom and beeboek de basis van bedrijfskundig financieel managementboek starterskompasboek stervansuccesboek voorkom een financiele ramp