Dr. Alex Klein

Hét begrijpelijke antwoord op al uw bedrijfskundige vragen!

header column

Werkgeversverenigingen in Nederland zijn laaiend, nu bekend geworden is dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het geheim bezig is met het doorvoeren van nieuwe wetgeving rondom de betrokkenheid van medewerkers. Met ingang van januari 2018 moet in iedere (nieuwe en bestaande) arbeidsovereenkomst een clausule opgenomen worden over de mate van motivatie van de medewerker, waarbij het contract zonder tussenkomst van een rechter kan worden ontbonden, mocht blijken dat een personeelslid niet meer met passie naar zijn werk komt.

De nieuwe wet, in de volksmond ‘Triple M’-wetgenoemd (Wetsvoorstel Meer Met Motivatie) gaat over een op te nemen bijlage, waarin iedere medewerker verplicht wordt om meer betrokkenheid naar zijn of haar werk te tonen. Mocht blijken dat een arbeidskracht een week geenbetrokkenheid bij zijn werk heeft getoond, dan kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden. En het bijzondere aan deze wet is dat het zowel voor bestaande als voor nieuwe arbeidsovereenkomsten geldt!

Baalmaand!
Werknemersvereniging Nederland heeft als door een wesp gestoken gereageerd: “Als dit wetgeving wordt, dan wordt het nog een hele hete zomer! Ik voorspel u, dan overspoelt het Malieveld in Den Haag met héél veel acties!”, aldus een woordvoerder. “Het kan toch niet zo zijn dat minder gemotiveerd personeel zomaar ontslagen kan worden?! Iedereen heeft recht op een baaldag, een baalweek of zelfs een baalmaand!”

Werkgeversverenigingen in Nederland reageren voorzichtig positief ten opzichte van de nieuwe wetgeving: “Uit onderzoek blijkt dat meer betrokken personeel aantoonbaar betere bedrijfsresultaten oplevert en dus zijn wij blij met deze ontwikkelingen. Het komt uiteindelijk alle medewerkers in het bedrijfsleven ten goede als iedereen met meer passie, meer betrokkenheid en meer motivatie aan het werk gaat. De klant beter af, medewerkers beter af, werkgevers tevreden en uiteindelijk is het goed voor de Nederlandse economie, die daardoor sterker wordt. Ook is het goed voor onze internationale concurrentiepositie en dat is nu van groots belang - zeker met een Brexit op komst, met de handelsonzekerheden rondom het beleid van Trump in de VS en de aanstaande verkiezingen in Europa.”

Passiecontract
Het doel van deze wetgeving is om medewerkers meer te engageren bij hun eigen werk, bij hun werkgever en het bedrijf waarvoor zij werken. Een anonieme medewerker van het Ministerie van SZ&W geeft aan: “Wij snappen dat niet ieder werk altijd even leuk is, dus willen we op deze manier beklemtonen dat het belangrijk is om iedere ochtend met meer motivatie naar het werk te komen. Iedere medewerker zal er aan moeten geloven - de tijd van lanterfanten en zieltogen moet maar eens voorbij zijn. Ook binnen ons eigen ministerie is wel weerstand, maar ook wij zien het belang van deze wetgeving in…”

Wanneer brengt u als werkgever deze aanstaande wetgeving aan de orde binnen uw organisatie?
Heeft u de afdeling HRM al geïnstrueerd hoe hier mee om te gaan? Het passiecontract komt toch met rasse schreden nabij!

Volledigheidshalve wordt vanuit het ministerie aangegeven dat er waarschijnlijk wel met een gedoogperiode van een half jaar gewerkt wordt, maar dan nog…

Erik Oortwijn zegt

Erik Oortwijn zegt:

Ook je laatste artikel heb ik weer met grote belangstelling gelezen.
Mijn grote complimenten voor hoe je immer in staat bent om complexe problemen uiterst eenvoudig te vertalen.
De oplossingen zijn steeds simpel, zeer begrijpelijk maar o zo raak en effectief.
De superquote is er een om op een bordje te schilderen en op elk kantoor te hangen.

Roger van Dijk reageert op de gepubliceerde artikelen:

Dank je Alex. Jouw artikelen helpen me telkens weer of een momentje te pakken om te kijken of ik de juiste weg in ben geslagen of dat ik een beetje bij moet sturen. De vertaling naar mijn organisatie is dan al snel gemaakt. Elke keer worden we een stukje beter. Top!

Bestuurs Academie ‘Grip op processen’

(april - juni 2019)

Dr. Alex Klein is naast een deskundig ook nog eens een inspirerend docent. Hij luistert ontzettend goed en is in staat om alle inbreng, die hij overigens moeiteloos uit de klas weet te trekken, te koppelen aan de lesstof. Hij geeft actief les, na de lunch altijd opdrachten in syndicaten waardoor je lekker actief betrokken wordt bij de lesstof.

Het waren erg leuke en interactieve dagen waarin de te behandelen stof op een leuke en begrijpbare en toepasbare wijze werden toegelicht. Het uitlichten van de highlights was zeer effectief.

NCOI Bedrijfseconomische aspecten

(maart - april 2019)

Halleluja!

Klik op een boek voor meer informatie en bestellen.

boek marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessenboek vroom vroom and beeboek de basis van bedrijfskundig financieel managementboek starterskompasboek stervansuccesboek voorkom een financiele ramp