Dr. Alex Klein

Hét begrijpelijke antwoord op al uw bedrijfskundige vragen!

header column

Wat gebeurt er met uw bedrijfsresultaten als uw medewerkers niet goed opgeleid zijn? En wat als ze wél up-to-date zijn met trainingen en opleidingen? Mijn onderzoek toont aan wat u moet doen met opleidingen. To educate or not to educate, that is the question!

Kent u dit grapje?
Een financieel directeur spreekt met de personeelsdirecteur. “Moeten we wel zo veel geld investeren in opleidingen? Stel dat we dat doen en vervolgens loopt de medewerkers weg!” De HR directeur kijkt meewarig naar zijn collega en zegt: “Stel dat we het niet doen en het personeel blijft…!”

Faalkosten
In het kader van het NOVOR-onderzoek heb ik gezocht naar de relatie tussen opgeleid personeel en de bedrijfsresultaten. Zo’n 800 managers en directeuren hebben antwoord gegeven op voorgelegde stellingen. Middels hun antwoorden kan ik de relatie leggen tussen - in dit geval - de status van opleidingen en het aantal fouten dat gemaakt wordt, de mate waarin verkoop in staat is in te spelen op kansen in de markt en de winstgevendheid van uw bedrijf (zie ook figuur 2: overzicht stellingen).

20170327 Afbeelding1

1: conceptueel model NOVOR-onderzoek

Tussen de mate van geschooldheid en het aantal fouten dat wordt gemaakt heb ik een sterke positieve relatie gevonden. Dat lijkt logisch, zult u zeggen, maar wetende dat de kosten van slechte kwaliteit tussen de twintig en vijfendertig procent van alle bedrijfskosten wordt geschat, kan het al snel uit om medewerkers up-to-date te krijgen qua opleidingen. Investeren in opleidingen om te investeren in betere kwaliteit, dus.

Hoger verkoopresultaat
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er een sterke positieve relatie bestaat tussen opgeleid personeel en verkoopsucces. Naarmate medewerkers beter up-to-date zijn qua opleidingen stijgt de mate waarin de afdeling verkoop beter inspeelt op kansen in de markt. En hierdoor haalt die afdeling meer dan gemiddeld opdrachten binnen (operationele resultaten), waardoor zowel de omzet als de winstmarge hoger liggen dan gebruikelijk in de branche (financiële resultaten).

Naast het feit dat investeren dus leidt tot lagere (faal-)kosten, leidt het indirect ook tot een hogere omzet met een hogere winstmarge. Opleiden van personeel betekent dus investeren in winstgevendheid.

Kennis is winst!
Als laatste leg ik de relatie tussen de mate van actualiteit van scholing en de financiële resultaten van uw bedrijf in de vorm van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Uit het onderzoek komt naar voren dat up-to-date opgeleid personeel leidt tot een betere liquiditeit (de mate waarin uw organisatie in staat is haar korte termijn schulden te betalen). Er is ook een (zwakke) positieve relatie tussen recentelijk opgeleid personeel en de solvabiliteit van uw organisatie.
Als laatste komt uit mijn onderzoek naar voren dat meer up-to-date kennis binnen uw organisatie een direct positief effect heeft op de winstmarge en de winstgevendheid van uw organisatie.

Dan blijft nog wel de discussie tussen de twee directeuren: wel of niet investeren in opleiden? Recent opgeleid personeel leidt direct én indirect tot een hogere winstgevendheid, maar is ook een schaars goed op een arbeidsmarkt, dat steeds krapper wordt. En omdat opleidingen persoonsgebonden zijn, gaat het dus niet over al-dan-niet opleiden, maar over het boeien en binden van de geschoolde medewerkers...

En dat is mijn advies!

20170327 Afbeelding2

Figuur 2: overzicht stellingen

Erik Oortwijn zegt

Erik Oortwijn zegt:

Ook je laatste artikel heb ik weer met grote belangstelling gelezen.
Mijn grote complimenten voor hoe je immer in staat bent om complexe problemen uiterst eenvoudig te vertalen.
De oplossingen zijn steeds simpel, zeer begrijpelijk maar o zo raak en effectief.
De superquote is er een om op een bordje te schilderen en op elk kantoor te hangen.

Roger van Dijk reageert op de gepubliceerde artikelen:

Dank je Alex. Jouw artikelen helpen me telkens weer of een momentje te pakken om te kijken of ik de juiste weg in ben geslagen of dat ik een beetje bij moet sturen. De vertaling naar mijn organisatie is dan al snel gemaakt. Elke keer worden we een stukje beter. Top!

Bestuurs Academie ‘Grip op processen’

(april - juni 2019)

Dr. Alex Klein is naast een deskundig ook nog eens een inspirerend docent. Hij luistert ontzettend goed en is in staat om alle inbreng, die hij overigens moeiteloos uit de klas weet te trekken, te koppelen aan de lesstof. Hij geeft actief les, na de lunch altijd opdrachten in syndicaten waardoor je lekker actief betrokken wordt bij de lesstof.

Het waren erg leuke en interactieve dagen waarin de te behandelen stof op een leuke en begrijpbare en toepasbare wijze werden toegelicht. Het uitlichten van de highlights was zeer effectief.

NCOI Bedrijfseconomische aspecten

(maart - april 2019)

Halleluja!

Klik op een boek voor meer informatie en bestellen.

boek marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessenboek vroom vroom and beeboek de basis van bedrijfskundig financieel managementboek starterskompasboek stervansuccesboek voorkom een financiele ramp