Dr. Alex Klein

Hét begrijpelijke antwoord op al uw bedrijfskundige vragen!

header column

De eerste 100 dagen van president Trump hebben niet gebracht wat was beloofd of werd gehoopt. In Nederland is de PVV weliswaar de tweede partij geworden, maar deze partij wordt buiten de formatie gehouden. In Duitsland is de opkomst van AFD niet zo sterk als gevreesd en is Frau Petri opgestapt. In Frankrijk draait Marine Le Pen haar extreme standpunten nu al bij, maar ondanks dat is het niet de verwachting dat zij de nieuwe president zal worden.

Toch is dit geen goednieuws, ondanks dat de beurzen opveren.
Back to business as usual? NOT!

Een belangrijk deel van de Nederlandse kiezer heeft TEGEN gestemd, inde VS heeft de helft van alle kiezers TEGEN gestemd, in het Verenigd Koninkrijk heeft een meerderheid TEGEN gestemd, in Frankrijk zal ongeveer 40 procent TEGEN stemmen en in Oostenrijk stemde vorig jaar ook bijna de helft TEGEN.

Doofstom
Voor de aankomende jaren kunnen ‘we’ (alle 1e Wereldlanden) niet blijven doen wat we altijd deden, want we zullen niet de resultaten krijgen die we altijd kregen. Er is een grote groep - ik noem ze de BLOMmen (Boze, Lager Opgeleide Mannen) - die ontevreden is met hun situatie. De economie trekt aan, maar zij merken daar niets van in hun portemonnee. Hun toekomstbeeld is helemaal niet positief, zij zijn zelfs bijna wanhopig. Maar hun verhaal wordt weggedrukt, er wordt niet naar geluisterd.

Stel je bent begin of eind vijftig en je had ‘een baan voor het leven’, maar toch werd je meegenomen in de reorganisatie. Jouw vorige werkgever rapporteert nu weer mooie jaarcijfers, meldt zelfs miljoenen Euro’s winst en het voelt voor jou alsof deze resultaten over jouw rug zijn behaald. Jij zit werkloos thuis of bent noodgedwongen als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Poen; Zelfstandige Zonder Pensioen) aan het bikkelen. Er is geen ruimte voor (onbetaalde) vakantie, geen ruimte voor (onbetaald) ziek zijn en al helemaal geen ruimte voor sparen voor de oude dag. Ook is er geen ruimte voor (onbetaald) bij- of omscholing, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt!

Blijvende veranderingen!
Dat wantrouwen tegen de gevestigde orde, tegen de huidige gang van zaken, tegen de goedkope Medelander die jouw baan heeft ingepikt, tegen de mondialisering, tegen de automatisering en robotisering, dat wantrouwen tegen zo beetje alles, dat snap ik wel. Dat wantrouwen is niet weg als het monddood wordt gemaakt. Dat wantrouwen gaat niet weg als er economische groeicijfers worden getoond. Dat wantrouwen gaat helemaal niet weg door analyses en vuistdikke rapporten, geschreven door hoog opgeleide mannen in dure pakken. Dat wantrouwen wordt er waarschijnlijk alleen maar groter door!

Automatisering en robotisering zijn niet terug te draaien en daardoor zullen banen verloren blijven gaan. Mondialisering of globalisering tegengaan met protectionistische maatregelen maakt het leven alleen maar duurder en de schuld geven aan immigranten of andersgelovigen is net zo zinloos. Facts of life!

Flexibele variabiliteit
Ik pleit voor ‘de betrokken economie’, waarbij iedereen betrokken wordt en zich betrokken voelt bij de nabije toekomst. Niet door het verbieden of onmogelijk maken van flexwerk of door het verplicht stellen van vaste banen in vaste contracten, want dat is achterhaald en economisch niet meer haalbaar. De wereld anno nu heeft flexibiliteit en variabiliteit nodig, dus moet iedereen investeren om mee te kunnen gaan.

Zoek de schuld niet bij iets of iemand anders, maar investeer zelf in wendbaarheid. De economische wind waait vandaag uit het zuiden, maar morgen uit het oosten. Werkgevers kunnen dus niks met in beton gegoten, vastgeroeste medewerkers. Deelnemen aan de huidige arbeidsmarkt betekent dat die opleiding van vijf, tien of vijftien jaar geleden op dit moment zo goed als waardeloos is geworden. Als je morgen nog interessant wilt zijn voor een werkgever, moet je vandaag alvast aanpassen naar te toekomst. Leg dat niet bij de werkgever, leg dat bij jezelf; het is jouw toekomst!

Een betrokken economie, gebaseerd op wendbaarheid, als oplossing tegen de onderdrukte wanhoop. Die verandering van denken wordt nog een hele uitdaging voor de aankomende jaren!

Erik Oortwijn zegt

Erik Oortwijn zegt:

Ook je laatste artikel heb ik weer met grote belangstelling gelezen.
Mijn grote complimenten voor hoe je immer in staat bent om complexe problemen uiterst eenvoudig te vertalen.
De oplossingen zijn steeds simpel, zeer begrijpelijk maar o zo raak en effectief.
De superquote is er een om op een bordje te schilderen en op elk kantoor te hangen.

Roger van Dijk reageert op de gepubliceerde artikelen:

Dank je Alex. Jouw artikelen helpen me telkens weer of een momentje te pakken om te kijken of ik de juiste weg in ben geslagen of dat ik een beetje bij moet sturen. De vertaling naar mijn organisatie is dan al snel gemaakt. Elke keer worden we een stukje beter. Top!

Bestuurs Academie ‘Grip op processen’

(april - juni 2019)

Dr. Alex Klein is naast een deskundig ook nog eens een inspirerend docent. Hij luistert ontzettend goed en is in staat om alle inbreng, die hij overigens moeiteloos uit de klas weet te trekken, te koppelen aan de lesstof. Hij geeft actief les, na de lunch altijd opdrachten in syndicaten waardoor je lekker actief betrokken wordt bij de lesstof.

Het waren erg leuke en interactieve dagen waarin de te behandelen stof op een leuke en begrijpbare en toepasbare wijze werden toegelicht. Het uitlichten van de highlights was zeer effectief.

NCOI Bedrijfseconomische aspecten

(maart - april 2019)

Halleluja!

Klik op een boek voor meer informatie en bestellen.

boek marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessenboek vroom vroom and beeboek de basis van bedrijfskundig financieel managementboek starterskompasboek stervansuccesboek voorkom een financiele ramp