Liefde als bron van het leven

Graag wil ik je uitnodigen om dit visioen te lezen, om er naar te leven, om het je eigen te maken en als ultieme richtlijn voor het leven te hanteren. Het is een droombeeld van een mensheid, die in staat is zichzelf in het juiste perspectief te zien. Een droombeeld vol liefde …

Download PDF hier!