Liefdevol, maar niet leuk…

Ik heb echt getwijfeld of ik deze boodschap ook zou plaatsen, maar ik denk dat de mensheid het recht heeft om het te weten. We weten het wel, maar we willen het liever niet weten. Bind me niet vast op de getallen, die werden mij ‘gewoon’ doorgegeven. Laat het meer

Download de PDF

Het kan zo veel mooier…

Graag zou ik voor de mens wensen dat ze minder ziek hoeft te zijn, zich minder zorgen hoeft te maken, minder angst (voor de dood) hoeft te hebben. Graag zou ik voor de mens wensen dat ze weet wat haar oorsprong, haar herkomst en haar toekomst is. Daarover gaat dit

Download de PDF

Heb lief!

Wat is misschien wel de moeilijkste opdracht ooit? Die opdracht, waar de mensheid het al millennia zo moeilijk mee heeft? Die taak, waar eigenlijk alle religies over gaan? … Lees pdf hier!

Download de PDF

All I want for Christmas is … liefde en licht!

Met kerst voor de deur is het mijn wens voor de mens dat zij inziet dat zij zelf de brengers van licht en liefde zijn. De bron van kerst, de geboorte van Christus, is een mooie insteek om te beseffen hoe wij als mens(-heid) de wereld mooier kunnen maken respectievelijk

Download de PDF

A modern day Christmas story

Because Christmas is on its way, I asked the heavens how Jesus Christ would react if he were to come to our planet this season. Angels came to my bedside and told me his reaction. Lord Jesus would ask you questions to reflect and to contemplate on your behavior –

Download de PDF

De goddelijke menselijke ziel

De menselijke ziel kan zo veel meer, dan veel mensen weten. Daarom heb ik haar krachten eens op een rijtje gezet. Met dit artikel hoop ik dat je naar jezelf wilt kijken en wilt reflecteren op wat allemaal kan. Maar ook reflecteren op waarom veel mensen het niet kunnen. Bottom

Download de PDF

Kruizen en de wet van KIREV

De kans is groot, dat u degene die voor u staat niet kent. Niet helemaal of zelfs helemaal niet. Misschien wilt u uw toon een beetje aanpassen en er vanuit gaan dat de mens die u ziet een onzichtbaar kruis draagt. Niet zichtbaar voor uw ogen… Lees PDF hier!

Download de PDF

WOKE is zo verleden tijd…

De mensheid weet zo veel, maar weet ook zoveel nog niet of niet meer. Een van de inzichten die ze is kwijtgeraakt gaat over diversiteit en inclusie. Door daar zo veel nadruk op te leggen, drijven de mensen onderling alleen maar verder uit elkaar. Dus stel ik voor om WOKE,

Download de PDF

Op de blaren zitten…

Er is zoveel dat de mens weet, maar er is ook veel dat ze is vergeten of (nog) niet weet. Zoals begrijpen dat je je billen niet hoeft te branden, dat in de stilte alle antwoorden te horen zijn en dat de mensheid als collectief de macht en kracht heeft

Download de PDF

Zo slim… en toch zo dom

Graag wens ik de mens(heid) toe dat ze inziet hoe haar gedrag eigenlijk meer kapot maakt dan haar lief is. Maar heeft ze dat wel in de gaten? De mens is zo slim, maar anderzijds ook zo onbewust en onwetend. Lees PDF hier!

Download de PDF