Storm en stilte

Vol verbolgenheid ramt de zee op de rotsen, metershoge uitspattingen ten gevolge. Maar wat bereiken de golven met hun woede? Boosheid vangt bot, want klippen wijken niet.

Er is veel woede en grimmigheid, agressie en afschuw vieren hoogtij. Er wordt veel geklaagd en de schuld wordt vooral bij de ander belegd. Gramschap wordt gehaald op plekken waar het niet past, vaak met ongepast geweld. Maar juist nu, gegeven de waanzin in de wereld, wil je in staat zijn om je terug te trekken en de storm af te wachten. Laat jezelf niet meesleuren in het ongenoegen en verdriet van de ander, maar sta stil en sterk als de rots en aanschouw het proces zonder zelf gekwetst te worden.