Van missie en visie naar gedrag

Veel organisaties hebben geen flauw benul waarom ze werken, wat hun ‘raison d’être’ is. Ze hebben wel jaardoelen, maar wie of wat zij over vijf tot tien jaar willen zijn…. geen idee. Robert Quinn schrijft in zijn boek: “Veel mensen uit de top hebben geen idee hoe ze een visie moeten ontwikkelen en vinden het hoogst pijnlijk om er telkens weer aan te worden herinnerd dat hun onderneming geen toereikende visie heeft.“

Download de PDF