De Winterboom – een metafoor

Soms zijn metaforen een makkelijke manier om iets moeilijks te duiden. Zo vind ik de beeldspraak van een boom in winterstand mooi om te koppelen aan schijnbaar onmogelijke genezingen van mensen.

Download PDF