Haten is liefhebben

Wat veel mensen niet in de gaten hebben, is dat verdrietig zijn ook liefhebben is. Dat boos zijn juist ook de liefde is en dat zelfs haten een vorm van liefhebben is. Misschien mag ik je inspireren met bijgevoegde artikel. Kijk eens naar emoties op een andere manier…

Lees PDF hier!